top of page

KONTAKT

E-post: ovy@ovy.se

-----

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen
finns vi här:

Per Dahlman, ordförande 
tel: 070-22 12 835

e-mail: p.dah@telia.com

Pia Blixt Grahn, viceordförande
tel 070-374 18 05
e-mail: pia.blixt.grahn@gmail.com

Agneta van Toor, sekreterare
tel: 070-668 60 41
e-mail: agnetavantoor@gmail.com

Flemming H Hansen, kassör
tel 070-306 84 56
e-mail: flemming@annelise.se

Katrin Ryrfeldt, Webmaster
tel: 070-092 03 40
e-mail: katrin@ryrfeldt.com

Flöjtlektion
bottom of page