Stadgar antagna vid årsmötet 2020 för Operan vänner i Ystad