KONTAKT

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen finns vi här:

 

Per Dahlman, ordförande 
tel: 070-22 12 835

e-mail: p.dah@telia.com

Yvonne Palmquist, vice ordförande 
tel: 070-319 61 86
e-mail: yvonne.palmquist@telia.com

Matts Johnsson, sekreterare
tel: 0411-26 01 11
e-mail: matts.johnsson@gmail.com

Flemming H Hansen, kassör
tel 070-306 84 56
e-mail: flemming@annelise.se


Britt Fäldt, vicesekreterare
tel: 070-836 60 44
e-mail: britt@moberg.se

Agneta van Toor
tel: 070-668 60 41
e-mail: agnetavantoor@gmail.com

Ida Weber Landgren
tel
e-mail: idalandgren@telia.com