KONTAKT

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen finns vi här:

 

Thomas Nyh, ordförande 
tel: 070-332 35 39

e-mail: thomas.nyh@gmail.com


Yvonne Palmquist, vice ordförande 
tel: 070-319 61 86
e-mail: yvonne.palmquist@telia.com

Matts Johnsson, sekreterare
tel: 0411-26 01 11
e-mail: matts.johnsson@gmail.com

Flemming H Hansen, kassör
tel +45 52 22 52 88
e-mail: flemming@annelise.se


Per Dahlman
tel: 0702212835
e.mail: p.dah@telia.com

Britt Fäldt

tel: 070-836 60 44
e-mail: britt@moberg.se

Agneta van Toor
tel: 070-6686041
e-mail: agnetavantoor@gmail.com