Operans Vänner i Ystad - OVY - vill

- värna operakonstens tradition i Ystad.
- bidra till att öka medlemmarnas intresse för och utbyte av opera.             

- utdelar stipendier till lovande sångare.

- anordnar opera- och kulturresor.

 

 

Medlem

 

Som medlem får du information om aktuella program genom hemsidan, mailutskick eller via brev till dig som saknar mail.

 

Så här blir du medlem:

Betala medlemsavgiften, f n 150 kronor
till vårt bankgiro 5366-2011 
eller swish 123 50 798 35
och glöm inte att uppge din mailadress på inbetalningsavin om du vill ha information via mail.

 

Varmt välkomna som medlemmar.

 

 

 

 

Till er som önskar att få information via mail (och som ännu inte skickat in er e-mail adress) vänligen skicka in denna till webmaster, så för han in er i på maillistan.
Skicka till
 ovy@ovy.se